Služby

Zemné a nakladacie práce s UNC

 • šírka lyžice = 1800 mm
 • podkop ryhy = 300,450 mm
 • hĺbka = 1,8m
 • paletizačné vidly = nosnosť 800 kg
 • vŕtacia súprava = 200,300,400 mm
 • snehový pluh

Zemné práce s minibagrami

 • kopanie základov, žúmp, pivníc, bazénov,
 • terénne úpravy,
 • výkopy pre inžinierske siete a pod.,
 • kopanie v šírkach: 300mm, 400mm, 500mm,
 • svahovacia lyžica: 1000mm, 1200mm,
 • šírka rýpadla 1400 mm,
 • hĺbka výkopu do 3000 mm.

Doprava drveného kameniva

 • hornina kremenec. Frakcie: 0-4, 0-8, 0-16, 0-45, 0-63, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63, 63-125,
 • hornina dolomit. Frakcie: 0-4, 0-8, 4-8, 0-16, 0-22, 8-16, 32-123.
 • Doprava riečneho štrku frakcie: 0-4, 0-22.
 • Doprava riečneho vymývaného okrasného kameniva frakcie: 4-8, 8-16, 16-32, 32-63.
 • Doprava žltého kopaného piesku frakcia: 0-2.
 • Odvoz odpadu na riadenú skládku.
 • Odvoz zo zemných prác.