Doprava drveného kameniva

Doprava drveného kameniva Topoľčany

  • hornina kremenec. Frakcie: 0-4, 0-8, 0-16, 0-45, 0-63, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63, 63-125,
  • hornina dolomit. Frakcie: 0-4, 0-8, 4-8, 0-16, 0-22, 8-16, 32-123.
  • Doprava riečneho štrku frakcie: 0-4, 0-22.
  • Doprava riečneho vymývaného okrasného kameniva frakcie: 4-8, 8-16, 16-32, 32-63.
  • Doprava žltého kopaného piesku frakcia: 0-2.
  • Odvoz odpadu na riadenú skládku.
  • Odvoz zo zemných prác.